Sanne De Block

Als kleine mini-mens stond Sanne al op de planken toen ze nog in mama’s buik zat. Het theatervirus is dus wel degelijk genetisch bepaald.
Het zou nog 14 jaar duren voor ze zichtbaar te zien zou zijn in haar eerste echte rol als mier en vlieg tijdens de opvoering van Eric of het Kleine Insectenboek in het Vaarttheater in Schoten.

Toen ze aan haar studentenjaren begon en haar vrije tijd besteedde in de studentenclub, bleef er nog weinig tijd over voor theater. Enkele tussentijdse rollen bij verschillende toneelgezelschappen hielpen het waakvuur branden.
Door haar drukke job als huwelijksfotograaf zijn vrije weekends schaars en was het onmogelijk om haar passie voor fotografie op de tweede plaats te zetten. Dankzij de najaarsvoorstelling van Vrouwen met Ballen kan ze eindelijk weer op de planken staan.

Sanne ontwierp ook de poster van Vrouwen met Ballen. Meer info:https://www.sannedeblock.com/